Przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg osiedlowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg osiedlowych   Termin wykonania robót do 20.05.2020r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 10.03.2020r do godz. 8 00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 o godz. 9 00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można

Najem lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, informuje, że posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia,  położone w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2,   Lokal Nr I o pow. – 79,68 m², Lokal Nr II o pow. – 175,47 m² . Cena najmu – 8,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu

Nowy biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu 2/2019

Do pobrania: Biuletyn 2 -2019  

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu zatrudni: INSPEKTORA TECHNICZNEGO

Pobierz dokument: INSPEKTOR TECHNICZNY  

PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO NA OSIEDLU, WITOSA 2 w JAROSŁAWIU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2, Lokal  o pow. – 79,68 m². Cena wywoławcza – 7,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 

PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOPWEGO NA OSIEDLU WITOSA 2 w JAROSŁAWIU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2, Lokal  o pow. – 79,68 m². Cena wywoławcza – 8,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 

REMONTY 2019

W dniu 7 marca 2019r  Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdziła plan remontów na 2019r. W planie na 2019r główny nacisk położono na :   – kontynuację prac rozpoczętych w szerszym zakresie w ub. roku w zakresie ocieplenia stropów piwnic i wymiany okien piwnic –  kontynuowanie prac rozpoczętych na szerszą skalę od 2014r.  w zakresie poprawy stanu technicznego

Materiały na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.06.2019 r.

Do pobrania:            

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej 1/2019

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu, które odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godz. 17.00 w budynku BIBLIOTEKI Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16.   Załączniki do pobrania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i parkingów na  osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu Zad. Nr 1   Termin wykonania robót do 30.09.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 14.06.2019r  do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 o

Przetarg na dostawę opału

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu z siedzibą: ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg na dostawę opału w ilości:   – 800 ton sortymentu miał I A   Termin realizacji dostaw – od 01.08.2019 r. do 15.04.2020 r. Warunki przetargu można uzyskać w  Zakładzie Gospodarki Cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu, os. Kopernika 8a lub pobrać ze strony internetowej

ZAWIADOMIENIE

Pobierz pliki:

Informacja o zmianie stawek opłat z tytułu eksploatacji lokali i dostawy ciepła.

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej 2/2018

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej 1/2018

WALNE ZGROMADZENIE 2018 – MATERIAŁY

1. Zawiadomienie 2. Pełnomocnictwo 3. Protokół z Walnego Zgromadzenia 2017 +Uchwały Walnego Zgromadzenia 2017 4. Projekt nowego Statutu Spółdzielni 5. Projekt nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni 6. Projekty Uchwał 2018 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r. 8. Sprawozdanie Zarządu za 2017 r. 9. Sprawozdanie Finansowa za 2017 r. 10. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z

Spółdzielnia Mieszkaniowa W Jarosławiu, oferuje do sprzedaży zrębki drewniane suche

Spółdzielnia Mieszkaniowa W Jarosławiu, oferuje do sprzedaży zrębki drewniane suche  w cenie 25 zł netto za 1m3 ( ogółem około 11 m3). Wszelkie informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefony 0 16 621 57 22 w godz. od 700 do 1500 w dni robocze oraz dokonać wizji w miejscu ich składowania t.j – plac magazynowy

Zawiadomienie o zebraniu grupy członków II

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu zawiadamia, że w dniu 12.06.2018r.  o godzinie 17 00 w Klubie Spółdzielczym „IKAR” na osiedlu Armii Krajowej w Jarosławiu  odbędzie się Zebranie Grupy Członków zamieszkałych na os. Armii Krajowej, os. Witosa, os. Piłsudskiego, os. Pułaskiego, ul. Jana Pawła II, os. Jagiellonów, ul. Słowackiego,  ul. Matejki, ul. Kraszewskiego, ul. Sienkiewicza, ul.

Zawiadomienie o zebraniu grupy członków I

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu zawiadamia, że w dniu 11.06.2018r. o godzinie 17 00 w Klubie Spółdzielczym „IKAR” na osiedlu Armii Krajowej w Jarosławiu  odbędzie się Zebranie Grupy Członków zamieszkałych na os. Kombatantów, os. Słoneczne, os. Kopernika, os. Prośbów, os. Kalinki, ul. 3-go Maja, ul. Poniatowskiego, ul. Legionów, ul. Sikorskiego.   Porządek zebrania: Otwarcie zebrania.

Wymiana stolarki w 2018 r.

Wymiana stolarki dla osób oczekujących w kolejce. Analogicznie jak w ubiegłych latach w 2018r kontynuowane będą prace związane z wymianą stolarki w lokalach mieszkalnych. Realizacja dotyczy podań o wymianę stolarki  jakie wpłynęły do Spółdzielni w okresie od 01.01.2017r do dnia 31.12.2017r. Wymiana stolarki dokonywana będzie w tych lokalach w których nie występują zaległości w opłatach

Nabór na wolne stanowiska

Nabór na stanowisko majstra w Zespole Konserwacyjno – Remontowym

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu INFORMUJE, ŻE ZE STANEM NA DZIEŃ 2 – 3 STYCZNIA 2018  ROKU ODBĘDZIE SIĘ ODCZYT DROGĄ RADIOWĄ WODOMIERZY WYPOSAŻONYCH W STOSOWNE NAKŁADKI

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu 2/2017

Zmiany stawek SM w Jarosławiu

  Tabel opłat kliknij tutaj

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu nr 1/2017

Do pobrania:    

Materiały na walne zgromadzenie 2017

               

Walne zebranie Członków Spółdzielni

REMONTY – 2017

W dniu 02 marca 2017r Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdziła plan remontów na 2017r. W planie na 2017r główny nacisk położono na :   – kontynuację prac rozpoczętych w szerszym zakresie w ub. roku w zakresie ocieplenia stropów piwnic i wymiany okien piwnic – kontynuowanie prac rozpoczętych na szerszą skalę od 2014r. w zakresie poprawy stanu

Wymiana stolarki w 2017r oraz zwroty kosztów za stolarkę wymienioną w zakresie własnym

I. Wymiana stolarki dla osób oczekujących w kolejce. Analogicznie jak w ubiegłych latach w 2017r kontynuowane będą prace związane z wymianą stolarki w lokalach mieszkalnych. Realizacja dotyczy podań o wymianę stolarki jakie wpłynęły do Spółdzielni w okresie od 01.01.2016r do dnia 31.12.2016r. Wymiana stolarki dokonywana będzie w tych lokalach w których nie występują zaległości w

Inwestycje 2016 2015

Drewno opałowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu posiada do sprzedaży drewno opałowe (wierzba – wycinka br.) w cenie 25 zł za  metr przestrzenny .

Biuletyn 2/2016

Nowy biuletyn SM w Jarosławiu

Materiały z Walnego Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu 2016

Nowy Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu nr 1 (7) 2016

Materiały na walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej 2016 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNIWSZYSCY   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu stosownie do zapisu Art. 39 §1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 21 z późn. zm. oraz Art. 83 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2013 roku poz. 1222 z

Zawiadomienie dla członków oczekujących

Zarząd Spółdzielnie Mieszkaniowej w Jarosławiu zawiadamia, że w dniu 23.05.2016 roku o godz. 17:00 w Klubie “Ikar” na Osiedlu Armii Krajowej w Jarosławiu odbędzie się zebranie Zarządu Spółdzielni z członkami oczekującymi.  

Plan zebrań grupy członków

Odczyt wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu INFORMUJE, ŻE ZE STANEM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU godz. 24 00 ODBĘDZIE SIĘ ODCZYT DROGĄ RADIOWĄ WODOMIERZY WYPOSAŻONYCH W STOSOWNE NAKŁADKI