Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45C tel.(fax.) 0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont murków oporowych oraz schodów wejściowych do budynku os. Kombatantów 11

 

Termin wykonania robót do 31.07.2024r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 21.03.2024r.
do godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2024r. o godz. 1030. Specyfikację dotyczącą warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

Pobierz wszystkie