PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

 

1. Mazur Wiesław Przewodniczący Rady
2. Orłowski Waldemar Zastępca Przewodniczącego
3. Sochacka Anna Sekretarz
4. Wróbel Zygmunt Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Kołodziejczyk Stanisław  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Współpracy z Radami Osiedlowymi

 

KOMISJA REWIZYJNA:

  1. Wróbel Zygmunt – Przewodniczący
  2. Pakuła Stanisław – Zastępca Przewodniczącego
  3. Turoczy Janina – członek

 

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I WSPÓŁPRACY Z RADAMI OSIEDLOWYMI:

 

  1. Kołodziejczyk Stanisław –  Przewodniczący
  2. Kowalczyk Bogdan – Zastępca przewodniczącego
  3. Czerniecki Piotr – członek
  4. Fecowicz Jan – członek

 

KOMISJA PRZETARGOWA

  1.      Wróbel Zygmunt
  2.      Pakuła Stanisław
  3.      Czerniecki Piotr
/** * */