RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAROSŁAWIU

na kadencję 2023 – 2026

Jacek Marian Hołub

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Czerniecki

Zastepca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janina Swiątek

Sekretarz Rady Nadzorczej

Marek Sochacki

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bartłomiej Adamiec

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Janusz Sęk

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Tomasz Konik

Przewodniczący Komisji ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi i współpracy z Radami Osiedlowymi

Beata Szczygieł

Zastepca Przewodniczącego Komisji ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi i współpracy z Radami Osiedlowymi

Wiktoria Cypcar

Sekretarz Komisji ds. GZM i współpracy z RO

Marian Chmielowiec

członek Rady Nadzorczej