– opłaty niezależne od Spółdzielni, które są przekazywane dostawcom usług komunalnych:

1. wywóz śmieci 15,00 zł/os/m-c obowiązujące od III 2019
2. woda zimna 5,16 zł/m3 obowiązujące od VI 2019
3. kanalizacja 4,47 zł/m3 obowiązujące od VI 2019

opłaty za eksploatację obowiązujące od stycznia 2012

członkowie spółdzielni – eksploatacja

 

lokale mieszkalne z c.o. 1,70/m2 obowiązujące od VIII 2018
lokale mieszkalne z c.o z ciemną kuchnią 1,53 zł/m2 obowiązujące od VIII 2018
lokale mieszkalne bez c.o 1,45 zł/m2 obowiązujące od VIII 2018

lokatorzy nie będący członkami – eksploatacja
 

lokale mieszkalne z c.o. 1,88 zł/m2/m2 obowiązujące od VIII 2018
lokale mieszkalne z c.o. – z ciemną kuchnią 1.69 zł/m2/m-c obowiązujące od VIII 2018
lokale mieszkalne bez c.o. 1,60 zł m2 obowiązujące od VIII 2018
podatek od nieruchomości 0,10 zł/m2/m-c obowiązująca
od II 2019 r.
fundusz społeczno-wychowawczy 1,48 zł/mieszkanie obowiązuje od VIII 2009
==> fundusz remontowy 1,23 zł/m2/m-c  obowiązująca
VIII 2014
==> fundusz termomodernizacyjny 0,49 zł/m2/m-c  obuwiązująca
od V 2008

==> energia cieplna – opłata stała

centralne ogrzewanie 1,38 zł/m2/m-c obowiązująca
od 01.06.2014 r.
ciepła woda użytkowa 52,03 zł/mieszk/m-c obowiązująca
od 01.06.2014 r.

==> energia cieplna – opłata zmienna

centralne ogrzewanie indywidualna wg rozliczeń za dwa ub.lata
ciepła woda użytkowa 20,14 zł/m3 obowiązująca
V 2019
==> opłata licznikowa-zimna woda 2,07 zł/licznik/m-c niezmienna
od III 2013 r.
==> opłata licznikowa-ciepła woda 2,07 zł/licznik/m-c niezmienna
od III 2013 r.
==> konserwacja inst.domofonowej 1,00 zł/mieszkanie

 

Nr konta opłat czynszowych:

29 9096 0004 2001 0053 9308 0003

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

/** * */