przetargi_aktualne Archive

Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu z wymianą pokrycia na budynku handlowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu z wymianą pokrycia na budynku handlowym Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin wykonania robót do 31.07.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 28.03.2019r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019r. o godz.

Przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej około(484 szt w tym 379 okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (około 484 szt w tym 379 szt okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin wykonania robót do 31.10.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 25.03.2019r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi

Przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie 30 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie 30 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin wykonania robót do 30.09.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 22.03.2019 r. do godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2019r. o godz. 1030.

Przetarg ofertowy nieograniczony na remont daszku nad wejściami do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont daszku nad wejściami do budynku mieszkalnego Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin wykonania robót do 28.06.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 22.03.2019r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2019r. o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą

Przetarg ofertowy nieograniczony na remonty sieci cieplnych do budynków nr 5 i 1 na os. Witosa w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45  tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty sieci cieplnych do budynków nr 5 i 1 na os. Witosa w Jarosławiu. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 20.03.2019r do godz. 800. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2019r o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg osiedlowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 (tel.faks) 16 621 64 11, 16 621 64 40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg osiedlowych. Termin wykonania robót: 20.05.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa w dniu 15.03.2019 do godz. 800. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 o godz. 900. Specyfikację dot. warunków przetargu