Kierownik:

 

Śliwa Waldemar

 

Pracownicy umysłowi:   Goryl Józef
  Romaniec Wojciech

 

Konserwatorzy: Bodzioch Kazimierz
Pieszko Wojciech
Teper Wojciech
Tęczar Adam
Chruszczyk Janusz