przetargi_nierozstrzygnięte Archive

Przetarg na remont ocieplenia ścian szczytowych na budynkach Spółdzielni. – NIE DOSZEDŁ DO SKUTKU

Komunikat W dniu 13.07.2017. uzupełniono dokumenty przetargowe o dokumentację i kosztorysy uproszczone. Prosi się potencjalnych oferentów o pobranie dołączonych dokumentów znajdujących się w komplecie materiałów do pobrania.   Wszystkie materiały do pobrania (archiwum *ZIP):

Przetarg na remont ocieplenia ścian szczytowych na budynkach Spółdzielni – nie doszedł do skutku

Przetarg nie doszedł do skutku. Materiały do pobrania (archiwum *zip):   Pliki do obejrzenia:

Przetarg ofertowy nieograniczony na przebudowę kotłowni gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)     0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na przebudowę kotłowni gazowej zlokalizowanym przy ul. Jana Pawła nr27 w Jarosławiu. Termin wykonania do 30.08.2017r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 20.06.2017r do godz. 800. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2017r o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni

Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników i utwardzenie terenu na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

„Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)     0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników i utwardzenie terenu (Zad. nr 1) Termin wykonania do 31.07.2017r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 12.05.2017r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2017r o godz. 1000. Specyfikację dot. warunków przetargu można

Przetarg na remont wylotów kominów – unieważniony

Przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ogłasza przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych. Materiały do pobrania w pdf:         Komuniakt:

Przetarg na remont wylotów kominów – nie doszedł do skutku

Przetarg na remont pokryć dachowych

Pobierz wszystkie pliki: Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

Przetarg ofertowy nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i remontu Osiedlowego Domu Kultury „IKAR” w budynku nr 21 os. Armii Krajowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i remontu Osiedlowego Domu Kultury „IKAR” w budynku nr 21 os. Armii Krajowej w Jarosławiu. Termin wykonania do 20.12.2015r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 17.09.2015r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu

Remont balkonów w budynkach SM Jarosław

 Materiały do przetargu w postaci folderu skompresowanego (zip):   Pliki w formacie PDF: