Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych (Zad.3).                

 

Termin wykonania robót do 30.11.2022r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 14.09.2022 do godz. 9:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2022 o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

Pobierz wszystkie pliki.

2022-Materialy-przetargowe-remont-nawierzchni-drog-Zad.-nr-3-1.zip (47 pobrań)

 

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

Dokumentacja-techniczna-Remont-drogi-pulaskiego-Rysunki-1.pdf (44 pobrania)

 

SIWZ-Remont-nawierzchni-drog-wewnetrznych-zad.-3-1.pdf (36 pobrań)

 

ZAl.-nr-1-formularz-ofertowy-1.pdf (27 pobrań)

 

Zal.-nr-2-wzor-umowy-2.pdf (26 pobrań)

 

Zal.-nr-3-wykaz-zrealizowanych-robot-1.pdf (24 pobrania)

 

Zal.-nr-4-zestawienie-kosztow-w-rozbiciu-na-lokalizacje-1.pdf (24 pobrania)

 

Zal.-nr-5-wykaz-osob-uczestniczacych-w-realizacji-zamowienia-2.pdf (24 pobrania)

 

Zal.-nr-6-Kosztorys-ofertowy-Pulaskiego-droga-ETAP-I-1.pdf (26 pobrań)

 

Zal.-nr-6-Kosztorys-ofertowy-Pulaskiego-droga-ETAP-I-1.xlsx (26 pobrań)