Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45C tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg osiedlowych

 

Termin wykonania robót do 20.05.2023r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 16.03.2023r. do godz. 9:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2023 o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

Pobierz wszystkie pliki:

remonty_czastkowe_dro.zip (26 pobrań )

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

2023-Formularz-ofertowy.pdf (21 pobrań )

 

2023-Specyfikacja-na-remonty-czastkowe-drog.pdf (28 pobrań )

 

2023-UMOWA-wzor.pdf (19 pobrań )