Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych (1293 m2) .

 

Termin wykonania robót do 30.11.2022r.

Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 08.09.2022 do godz. 9:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2022 o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

 


Pobierz wszystkie pliki.

2022-Materialy-przetargowe-remont-nawierzchni-drog-Zad.-nr-2-1.zip (32 pobrania)

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

Kosztorys-ofertowy-remont-drogi-Kopernika-8-9.pdf (30 pobrań)

 

Kosztorys-ofertowy-remont-drogi-Kopernika-10.pdf (31 pobrań)

 

SIWZ-Remont-nawierzchni-drog-zad.-2.pdf (28 pobrań)

 

ZAl.-nr-1-formularz-ofertowy.pdf (26 pobrań)

 

ZAl.-nr-2-wzor-umowy.pdf (25 pobrań)

 

ZAl.-nr-3-wykaz-robot-1.pdf (27 pobrań)

 

ZAl.-nr-4-zestawienie-kosztow-zamowienia-1.pdf (26 pobrań)

 

ZAl.-nr-5-wykaz-osob-1.pdf (27 pobrań)