Przetarg ofertowy nieograniczony na remonty nawierzchni dróg osiedlowych i parkingów (Zad. Nr 1)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)    

 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty nawierzchni dróg osiedlowych i parkingów. Termin wykonania do 20.06.2018 r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 22.03.2018r do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2018r o godz. 1000.  Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej.

Pobierz wszystkie pliki.

 

Materiały do obejrzenia w formacie PDF:

os. A.K 17 – przedmiar , kosztorys ofertowy

os. AK 18 – przedmiar , kosztorys ofertowy

os. Kalinki – przedmiar, kosztorys ofertowy

PW- os. Kalinki

PW- przekrój podłużny os.Kalinki

PW- remont naawierzchni AK 18

PW- remont nawierzchni os. A.Kraj.17

SIWZ

STW i ORB os. Kalinki

STWiORB os. A.Krajowej

Zał. Nr 1- formularz oferty

Zał. Nr 2 – wzór umowy

ZAł. Nr 3- wykaz robót

Zał. Nr 3a- wykaz robót wykonanych siłami własnymi

Zał. Nr 4 – ośw. nw spr. zatrudn.

Zał. Nr 5 – zestawienie kosztów zamówienia

Zał. Nr 6- wykaz osób