Sprostowanie !

Sprostowanie SIWZ do przetargu: „Przetarg ofertowy nieograniczony na rozbiórkę budynku kotłowni wraz ze składem opału zlokalizowanym przy budynku. Nr 1 na os. Kalinki w Jarosławiu.”

http://www.sm-jaroslaw.pl/?p=923

dot. daty składania ofert z dnia 21-06-2016 na dzień 24-06-2016

poprawiona SIWZ tutaj: SIWZ – Poprawiona