Przetarg ofertowy nieograniczony na rozbiórkę budynku kotłowni wraz ze składem opału zlokalizowanym przy budynku. Nr 1 na os. Kalinki w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)    

 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na rozbiórkę budynku kotłowni wraz ze składem opału zlokalizowanym przy budynku. Nr 1 na os. Kalinki w Jarosławiu.
Termin wykonania do 15.09.2016r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 24.06.2015r do godz. 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2015r o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni w Jarosławiu . Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać tutaj:

Przetarg Na Rozbiorke
Przetarg Na Rozbiorke
przetarg_na_rozbiorke.zip
9.6 MiB
318 Pobrań
Szczegoły

 

Uwaga !

Sprostowanie SIWZ do przetargu dot. daty składania ofert z dnia 21-06-2016 na dzień 24-06-2016

poprawiona SIWZ tutaj: SIWZ – Poprawiona

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu informuje, że w związku z zapytaniem jednego z oferentów o zapis w przedmiarze robót pozycja nr 1.4.1 oraz nr. 1.5. mówiącym o zasypaniu niecki kotłowni i niecki składu opału lessem , dopuszcza się możliwość zastosowania piasku