Przetarg ofertowy nieograniczony na remont wylotów kominów z wymianą nasad na budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont wylotów kominów z wymianą nasad  na budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 28.08.2018r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 27.03.2018r do godz. 900
.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2018r o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

 

        Komunikat

  1. Uzupełnia się materiały przetargowe o rysunek i zdjęcia  nasady dla przewodu 6 kanałowego w budynkach systemu OWT-67.

 

  1. Jako alternatywę dla nasad ocynkowanych  należy złożyć ofertę  także na nasady w wersji malowanej w związku z czym do  Komunikatu dołącza się zmieniony formularz ofertowy na którym należy złożyć ofertę uwzględniająca 2 wersje wykończenia.

 

  1. Termin składania i otwarcia ofert przesuwa się na dzień 05.04.2018r. Składanie ofert godz. 9.00 . Otwarcie ofert. godz. 10.00 .

Materiały do pobrania > tutaj<

 

Pobierz wszystkie pliki.:

Materiały przetargowe.zip

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

SIWZ- remont wylotów przewodów kominowych

Formularz ofertowy

Szkic przewodów 3 kanał. OWT

Szkic przewodów 6 i 2 kanał. OWT

Wzór umowy na remont wylotów kominów

Zdjęcia kominów