Przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych

Przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych na drogach osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)    

 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych na drogach osiedlowych. Termin wykonania do 22.05.2018 r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 15.03.2018r do godz. 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2018r o godz. 900. Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej.

 

Wszystkie pliki do pobrania (*zip) tutaj:

materiały przetargowe

 

Materiały do obejrzenia w formacie PDF:

Formularz ofertowy

SIWZ – remont cząstkowy dróg

Umowa (wzór)