Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (2zadanie).

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)

0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników oraz utwardzenia nawierzchni parkingów na osiedlach SM w Jarosławiu.
Termin wykonania do 15.09.2016r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 07.06.2016r do godz. 9
00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2016r o godz. 1000. Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.


Pobierz wszystkie pliki:

Icon of Remont Chodników Remont Chodników (1.2 MiB) - Pobrań: 230


Materiały do obejrzenia w formacie pdf: