Przetarg na dostawę opału dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

„Spółdzielnia Mieszkaniowa, 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg na dostawę opału dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu w ilości:

 

– 300 ton sortymentu węgiel orzech

– 300 ton sortymentu węgiel orzech II

– 750 ton sortymentu miał I A

 

Termin realizacji – od 01.08.2016 r. do 15.04.2017 r.

Warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Kopernika 8a, 37-500 Jarosław

Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2016 r. do godz. 900

Otwarcie ofert nastąpi 07.06.2016 r. o godz. 930

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w zakresie każdego sortymentu bez podania przyczyn.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie ZGC tut. Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godz. 700 do 150