Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników oraz utwardzenia nawierzchni parkingów na osiedlach SM w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16 621-64-11, 621-64-40

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników oraz utwardzenia nawierzchni parkingów na osiedlach SM w Jarosławiu. 

Termin wykonania do 01.08.2016r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 21.04.2016r do godz. 9
00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2016r o godz. 1000. Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

Pobierz wszystkie pliki:

Icon of Ogoszenieoprzetargu Ogoszenieoprzetargu (1.2 MiB) - Pobrań: 203

Materiały do obejrzenia w formacie pdf: