Przetarg ustny nieograniczony na: najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, przy ul. Poniatowskiego 45, o pow. – 100,20 m2.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny  nieograniczony na:

najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, przy ul. Poniatowskiego 45,  o  pow. – 100,20 m2.

 

Cena wywoławcza 15,50 zł /m2/m-c (netto).

Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz podanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania się, że  w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.

 

                        Przetarg odbędzie się w dniu 20-10-2015 r. o godz. 9. 30 w  siedzibie Spółdzielni   przy ul . Poniatowskiego 45.

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9-tej w kasie Spółdzielni lub na konto : Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nr  56 9096 0004 2001 0053 9308 0002

 

Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.