Przetarg ofertowy nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i remontu Osiedlowego Domu Kultury „IKAR” w budynku nr 21 os. Armii Krajowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i remontu Osiedlowego Domu Kultury „IKAR” w budynku nr 21 os. Armii Krajowej w Jarosławiu.


Termin wykonania do 20.12.2015r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 17.09.2015r do godz. 9
00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2015r o godz. 1000. Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

Pobierz wszystkie pliki.

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury IKAR
Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury IKAR
modernizacja osiedlowego Domu Kultury IKAR.zip
540.7 KiB
369 Pobrań
Szczegoły


Materiały do obejrzenia w formacie pdf: