Przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 71 o pow. 25,00 m2 położonego na osiedlu im. Mikołaja Kopernika

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) ogłasza <b>przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 71 o pow. 25,00 m2 </b>położonego na osiedlu im. Mikołaja Kopernika w budynku nr 2 w Jarosławiu, usytuowanego na III piętrze, składającego się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc, oraz przynależnej do tego lokalu piwnicy o pow. 3,70 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 66.500,- zł. Wadium wynosi: 6.000,- złotych. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy nr 45 9096 0004 2001 0053 9308 0006 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu z dopiskiem „przetarg na mieszkanie” lub gotówką w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu do godz. 830.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2015 roku i składa się z dwóch etapów:

I etap o godz. 900skierowany wyłącznie do członków, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu. (art. 11 ust. 2)

Jeżeli pierwszy etap nie dojdzie do skutku, przewidziany jest drugi etap.

II etap o godz. 930skierowany do wszystkich osób zainteresowanych nabyciem lokalu mieszkalnego.

Wygrywający przetarg w drugim etapie zobowiązany jest do złożenia deklaracji członkowskiej oraz wniesienia wpisowego w kwocie 262,50 zł i udziału członkowskiego w kwocie 100,- zł w przypadku osób fizycznych. Po zakończeniu przetargu kwotę zaoferowaną – pomniejszoną o wadium, należy wpłacić drogą przelewu bankowego w terminie 30-tu dni licząc od dnia przetargu, a przed terminem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz postępowania wieczystoksięgowego obciążają nabywcę. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.sm-jaroslaw.pl oraz w Administracji osiedla tel. 16-621-51-63 i w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni tel. 16-621-64-11 wew. 552.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdej chwili

bez podania przyczyny.