Sprostowanie do SIWZ na rozbiórke budynku kotłowni weglowej wraz składu opału przy budy. nr 7 na os. Armii Krajowej w Jarosławiu.

Sprostowanie do SIWZ na rozbiórke budynku kotłowni weglowej wraz składu opału przy budy. nr 7 na os. Armii Krajowej w Jarosławiu.

– oferte należy złozyć do dnia 30.06.2015 t. do godz. 8 00

– otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.06.2015 r. o godz 9 00 37-500 Jarosław os. Armii Krajowej 21 w Spóldzielczym Domu Kultury “IKAR”

oraz w załączniku nr 1 do SIWZ /Formularz ofertowy/
– wadium w wysokości 6 000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu……… 2015r. w formie…

 

Przetarg: http://www.sm-jaroslaw.pl/?p=810