Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodów

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów samochodów :

1- Samochód skrzyniowy marki „LUBLIN 3354”, rok produkcji 1998.

    Cena wywoławcza wynosi 9 000 zł (netto). Wadium w wysokości 900 zł.

2- Samochód ciężarowy wywrotka marki „STAR”,rok produkcji 1985.

    Cena wywoławcza wynosi 6 500 zł (netto). Wadium w wysokości 650 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości ustalonej j.wdla poszczególnych pojazdów,na rachunek bankowy nr 45 9096 0004 2001 0053 9308 0006 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu z dopiskiem „przetarg na samochód” lub w kasie Spółdzielni  najpóżniej w dniu przetargu do godz. 830 . Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 10 czerwca 2015 roku, 37-500 Jarosław os. Armii Krajowej 21w Spółdzielczym Domu Kultury „IKAR” i składać się będzie z dwóch etapów:

I etap o godz. 900  – dotyczy samochodu marki „Lublin”

II etap o godz. 930  – dotyczy samochodu marki „STAR”

 

Szczegółowe informacje o przedmiotach przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.sm-jarosław.pl oraz w Zakładzie Gospodarki Cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej        w Jarosławiu przy os. Kopernika 8a w dni powszednie w godzinach od 700 do 1500.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny.

 

Icon of Opis Przedmiotów Przetargu Opis Przedmiotów Przetargu (97.3 KiB) - Pobrań: 870

Gallery not found. Please check your settings.

 

Zakład Gospodarki Cieplnej   os. M. Kopernika 8a  37-500 Jarosław   tel. ( 0-16 ) 621 57 22

e-mail: zgcsm@wp.