Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, przy ul. Jana Pawła II 21, o pow. – 216,00 m2.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, przy ul. Jana Pawła II 21, o pow. ­ 216,00 m2.

Cena wywoławcza: 9,00 zł /m2/m­c (netto).

Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej,energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz podanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania się, że w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29­.05­.2015 r. o godz. 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul .Poniatowskiego 45.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9­tej w kasie Spółdzielni lub na konto : Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nr . 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002
Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621­55­92.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.