Sprostowanie !

W odniesieniu do zamieszczonej informacji dot. przeprowadzenia przetargu na dostawę opału dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu w sezonie grzewczym 2015/2016 informujemy, iż zmianie ulega miejsce otwarcia złożonych ofert przystępujących do w/w przetargu tj. otwarcie ofert nastąpi w dniu 02-06-2015 r. o godz. 9.30 w Spółdzielczym Domu Kultury „Ikar” na os. Armii Krajowej 21 w Jarosławiu.