Wymiana stolarki w 2015r oraz zwroty kosztów za stolarkę wymienioną w zakresie własnym .

I.  Wymiana stolarki dla osób oczekujących w kolejce.

Analogicznie jak w ubiegłych latach w 2015r kontynuowane będą prace związane z wymianą stolarki w lokalach mieszkalnych.

Realizacja dotyczy podań o wymianę stolarki  jakie wpłynęły do Spółdzielni w okresie od 1.01.2013r do dnia 31.12.2014r. Wymiana stolarki dokonywana będzie w tych lokalach w których nie występują zaległości w opłatach czynszowych.

Wymiana dokonywana będzie tylko na stolarkę PCV.

 

II.  Zwroty za stolarkę wymienioną we własnym zakresie.

W 2015r dokonywane będą odbiory stolarki wymienionej przez użytkowników lokali w zakresie własnym, którzy podania o wymianę stolarki składali w okresie 1.01.2013r – 31.12.2014r i którym przysługuje w b.r. zwrot części kosztów wymiany stolarki.

Podstawą odbioru i zwrotu kosztów jest wykonanie prac zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Spółdzielni, a użytkownikiem lokalu.

W przypadku stwierdzonych wad w czasie odbioru zwrot kosztów nastąpi po ich usunięciu.

Odbiory dokonywane będą sukcesywnie przez cały rok kalendarzowy zaś o terminie odbioru lokator powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie.