INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UL.ŻEROMSKIEGO 10 i 12

Zmienia się treść „Regulaminu rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni, w których zainstalowano podzielniki kosztów ogrzewania oraz zawory termostatyczne przy grzejnikach”.

Załączniki: