Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 21, o pow. – 216,00 m².

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45,  ogłasza przetarg  ustny  nieograniczony na:

najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 21, o pow. – 216,00 m².

Cena wywoławcza 9,00 zł /m²/m-c (netto)

Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz podanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania się, że w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17-09-2014 r. o godz. 9³º, w  siedzibie Spółdzielni   przy ul . Poniatowskiego 45.

           

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9-tej w kasie Spółdzielni lub na konto : PKO BP o/Jarosław nr 77 1020 4287 0000 2502 0022 8957.

 

Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.