Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy  nieograniczony na wykonanie remontu chodnika przy budynku Pawilonu D.C. ul. 3-go Maja w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 31.10.2023r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 19.07.2023r.
do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2023r. o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

Pobierz wszystkie
TytułRozmiarKliknięćData dodaniaData modyfikacjiPobierz
Kosztorys ofertowy25.39 KB6529-06-202329-06-2023 PobierzPodgląd
Specyfikacja przetargowa -remont chodnika przy pawilonie usługowym przy ul. 3-go Maja724.35 KB8729-06-202329-06-2023 PobierzPodgląd
ZAł. nr 1 formularz ofertowy351.39 KB7129-06-202329-06-2023 PobierzPodgląd
ZAł. nr 2 - Wzór umowy385.60 KB6829-06-202329-06-2023 PobierzPodgląd
Zał. nr 3 - wykaz zrealizowanych robót brukarskich255.65 KB6729-06-202329-06-2023 PobierzPodgląd
Zał. nr 4 wykaz osób185.71 KB6829-06-202329-06-2023 PobierzPodgląd