Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykonanie remontu balkonów na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. (Zadanie 2)

 

Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 19.04.2023r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2023r o godz. 10:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45c w Jarosławiu .

 


Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej
www.sm-jaroslaw.pl.

Pobierz wszystkie