Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45C

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont wewnętrznych dróg osiedlowych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu (Zad.3).

Termin wykonania robót do 10.11.2022r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 29.08.2022r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2022r o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.


Pobierz wszystkie pliki.

2022-Materialy-przetargowe-remont-nawierzchni-drog-Zad.-nr-3.zip (32 pobrania )

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

 

Dokumentacja-techniczna-Remont-drogi-pulaskiego-Rysunki.pdf (31 pobrań )

 

SIWZ-Remont-nawierzchni-drog-wewnetrznych-zad.-3.pdf (28 pobrań )

 

Zal.-nr-1-formularz-ofertowy.pdf (23 pobrania )

 

Zal.-nr-2-wzor-umowy-1.pdf (23 pobrania )

 

Zal.-nr-3-wykaz-zrealizowanych-robot.pdf (24 pobrania )

 

Zal.-nr-4-zestawienie-kosztow-w-rozbiciu-na-lokalizacje.pdf (23 pobrania )

 

Zal.-nr-5-wykaz-osob-uczestniczacych-w-realizacji-zamowienia.pdf (24 pobrania )

 

Zal.-nr-6-Kosztorys-ofertowy-Pulaskiego-droga-ETAP-I.pdf (27 pobrań )

 

Zal.-nr-6-Kosztorys-ofertowy-Pulaskiego-droga-ETAP-I.xlsx (27 pobrań )