Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych  (1293 m2) .

 

Termin wykonania robót do 10.11.2022r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 23.08..2022 do godz. 9:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2022 o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

 

Pobierz wszystkie pliki.:

2022-Materialy-przetargowe-remont-nawierzchni-drog-Zad.-nr-2.zip (29 pobrań )

 

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

Kosztorys-remont-nawierzchni-Kopernika-8-9.pdf (35 pobrań )

 

Kosztorys-ofertowy-utwardz.-remont-nawierzchni-Kopernika-10.pdf (33 pobrania )

 

SIWZ.pdf (27 pobrań )

 

Zal.-nr-1-formularz-oferty.pdf (29 pobrań )

 

Zal.-nr-2-wzor-umowy.pdf (31 pobrań )

 

ZAl.-nr-3-wykaz-robot.pdf (28 pobrań )

 

ZAl.-nr-4-zestawienie-kosztow-zamowienia.pdf (33 pobrania )

 

ZAl.-nr-5-wykaz-osob.pdf (26 pobrań )