Przetarg o możliwości nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego na osiedlu im. Armii Krajowej 15/18 w Jarosławiu o powierzchni 48,80 m2

PRZETARG_ZAKSpółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ulica Księcia Józefa Poniatowskiego 45 działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o  spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) ogłasza przetarg o możliwości nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego na osiedlu im. Armii Krajowej 15/18 w Jarosławiuo powierzchni 48,80 m2 usytuowanego na trzecim piętrze, składającym się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 4,20 m2
Cena wywoławcza wynosi: 154.929,00 złotych. 
Wadium wynosi: 10.000,00 złotych. 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2011 roku o godzinie 1000.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy 77 1020 4287 0000 2502 0022 8957 PKO BP w Jarosławiu z dopiskiem„przetarg na mieszkanie” lub gotówką w kasie Spółdzielni do dnia 23-02-2011 roku do godz. 900.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono

zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika przetargu, który przetarg wygra.
Zgodnie z ustawą pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.
Z chwilą zgłoszenia chęci nabycia przez członka oczekującego staje się on nabywcą lokalu, a przetarg zostaje unieważniony, o czym zainteresowani zostaną poinformowani w dniu przetargu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Administracji osiedla tel. 16-627-12-10 lub w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni tel. 16-621-32-34 wew. 552.