Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

Wykonanie remontu balkonów na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. (Zadanie 2)

Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 21.03.2022r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2022r o godz. 10:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45c w Jarosławiu .

Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej
www.sm-jaroslaw.pl.

Pobierz wszystkie pliki:

2022-Materialy-przetargowe-Remont-balkonow-Zadanie-2.zip (37 pobrań )

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

Formularz-ofertowy-Remont-balkonow-zadanie-2.pdf (43 pobrania )

 

Kosztorys-ofertowy-os-Witosa-9.pdf (42 pobrania )

 

Kosztorys-ofertowy-os-Witosa-9.xlsx (37 pobrań )

 

SIWZ-Remont-balkonow-zadanie-2.pdf (50 pobrań )

 

Wzor-umowy-Remont-balkonow-2022.pdf (39 pobrań )

 

Zmiana-sposobu-mocowania-balustrady-skice-przykladowa-realizacja.pdf (62 pobrania )