Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie obróbek blacharskich na dachach budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 31.08.2022r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 17.03.2022r do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2022r. o godz. 11:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

Pobierz wszystkie pliki:

2022-Materialy-przetargowe-na-malowanie-obrobek-blacharskich.zip (72 pobrania )

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

SIWZ-roboty-malarskie.pdf (72 pobrania )

Zal.-nr-1-FORMULARZ-OFERTOWY..pdf (36 pobrań )

Zal.-nr-2-UMOWA-NA-MALOWANIE-OBROBEK-Wzor.pdf (36 pobrań )

Zal.-nr-3-oswiadczenie-o-zatrudn..pdf (35 pobrań )