Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykonanie remontu balkonów na budynkach

Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. (Zadanie 1)
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 14.03.2022r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2022r o godz. 10:30 w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45c w Jarosławiu.
Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej
www.sm-jaroslaw.pl.

 

 


Pobierz wszystkie pliki.

2022-Materialy-przetargowe-Remont-balkonow-Zadanie-1.zip (38 pobrań )

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

Formularz-ofertowy-Remont-balkonow-zadanie-1.pdf (40 pobrań )

 

Fotografia-stanu-istniejacego-oraz-przykladowa-realizacja.pdf (51 pobrań )

 

Karty-techniczne-produktow-system-weber.pdf (36 pobrań )

 

Kosztorys-ofertowy-os-Kombatantow-6-7.pdf (51 pobrań )

 

Kosztorys-ofertowy-os-Kombatantow-6-7.xlsx (42 pobrania )

 

SIWZ-remont-balkonow-Za.-nr-1.pdf (55 pobrań )

 

Szkic-wykonania-remontu-balkonu.pdf (42 pobrania )

 

WZOR-UMOWY-Remont-balkonow-2022.pdf (38 pobrań )