Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont tarasu przed bud. nr 1a ul. Sikorskiego w Jarosławiu

Termin wykonania robót do 10.11.2021r. Termin składania ofert  i wpłaty wadium upływa dnia 9 września 2021r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 września 2021 o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

Pobierz wszystkie pliki:

mater. przetargowe remont tarasu Sikorskiego 1a (60 pobrań )