Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, na osiedlu Kopernika 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, na osiedlu Kopernika 5, o pow. 97,20m2 + 26,80 m2 powierzchnia zaplecza.

 

Cena wywoławcza – 15,00 zł/m2/m-c (netto) i 7,50 zł/m2/m-c (netto) za powierzchnię zaplecza. Cena nie obejmuje dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozy nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania się że w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 45, w dniu 17.05.2018 r. o godz. 9:30. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 9-tej w kasie Spółdzielni lub na konto: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002.

Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel (16) 621-55-92.