Przetarg ofertowy nieograniczony na budowę kotłowni gazowej na os. Piłsudskiego w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)    

0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na budowę kotłowni gazowej na os. Piłsudskiego w Jarosławiu.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 23.04.2018r do godz. 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2018r o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45 w Jarosławiu .

 

Pobierz wszystkie pliki (*ZIP):

JSM_kotownia_pisudskiego

Projekt Budowlany

 

Przeglądaj pliki (PDF):

SIWZ

ZAł. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 – wzór umowy

Zał. nr 3 – wykaz zrealizowanych robót

Zał. nr 4 – oświadczenie o zatrudn

Zał.Nr 5 -wykaz osób

Projekt Budowlany

 

Komunikat !

Komunikat nr 1 dla oferentów