Przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej około(600 szt w tym 445 okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (około 600 szt w tym 445 szt okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 28.10.2018r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 11.04.2018r

do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2018r o godz. 900. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.


Pobierz wszystkie pliki:

2018 – Mateiały przetargowe na wymianę stolarki okiennej.zip

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

SPECYFIKACJA NA WYMIANĘ STOLARKI 2018r

Zał. nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY DO SPECYFIK 2018

Zał.nr 2 – Umowa o wymianę stolarki 2018 WZÓR

Zał. nr 3 – oświadczenie o zatrudn.