Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i parkingów na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (Zad. Nr 4)

KOMUNIKAT
Do materiałów przetargowych dołącza się  Zał. Nr 1  SIWZ  uzupełniony o brakującą stronę nr. 5.
Przepraszamy za utrudnienia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)    

0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i parkingów (Zad. nr 4) Termin wykonania robót do 31.10. 2017r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 24.08.2017r do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2017r o godz. 1000. Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej.


Pobierz wszystkie pliki:

Icon of 2017-remont Nawierzchni Dróg I Parkingów Zad  Nr 4- Mat   Przetargowe 2017-remont Nawierzchni Dróg I Parkingów Zad Nr 4- Mat Przetargowe (13.2 MiB) - Pobrań: 172

Materiały do obejrzenia w formacie pdf: