Przetarg na dostawę opału dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu – Węgiel miał

Spółdzielnia Mieszkaniowa, 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg na dostawę opału dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu w ilości:

 

– 800 ton sortymentu miał I A

 

Termin realizacji – od 01.08.2017 r. do 30.04.2018 r.

Warunki przetargu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu, os. Kopernika 8a, 37-500 Jarosław lub pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2017 r. do godz. 900

Otwarcie ofert nastąpi 20.06.2017 r. o godz. 1045

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie ZGC tut. Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godz. 700 do 1500, tel. (16) 621 57 22.

 

Materiały do pobrania poniżej (archiwum *zip):

Icon of Węgiel Miał Węgiel Miał (1.8 MiB) - Pobrań: 238