Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

         Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

            najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, na osiedlu Słoneczne 9,     o pow. 212,00 m2 + 34,30 m2 powierzchnia zaplecza.

 

Cena wywoławcza 13,00 zł /m2/m-c (netto) za lokal i 5,00 zł/m2 (netto) za powierzchnię zaplecza. Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) oraz podanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania się, że           w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.

 

                        Przetarg odbędzie się w dniu 12-06-2017 r. o godz. 9. 30  w siedzibie Spółdzielni   przy ul . Poniatowskiego 45.

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9-tej w kasie Spółdzielni lub na konto : Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002

 

Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.