Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników i parkingów na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)    

0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników i parkingów (Zad. nr 2) Termin wykonania do 05.09.2017r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 07.06.2017r do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2017r o godz. 1000. Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej.

Pobierz wszystkie pliki:

Icon of 2017- Rob  Brukarskie Zad Nr 2-  Mat  Przetargowe (PDF I Excel) 2017- Rob Brukarskie Zad Nr 2- Mat Przetargowe (PDF I Excel) (9.0 MiB) - Pobrań: 166

Materiały do obejrzenia w formacie pdf: