Przetarg ofertowy nieograniczony na rozbiórkę budynku kotłowni węglowej wraz ze składem opału zlokalizowanym przy bud. nr 7 na os. Armii Krajowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)    

0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na rozbiórkę budynku kotłowni wraz ze składem opału zlokalizowanym przy budynku. Nr 7 na os. Armii Krajowej w Jarosławiu.

Sprostowanie do SIWZ na rozbiurke budynku kotłowni weglowej wraz składu opału przy budy. nr 7 na os. Armii Krajowej w Jarosławiu.

– oferte należy złozyć do dnia 30.06.2015 t. do godz. 8 00

– otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.06.2015 r. o godz 9 00 37-500 Jarosław os. Armii Krajowej 21 w Spóldzielczym Domu Kultury „IKAR”

oraz w załączniku nr 1 do SIWZ /Formularz ofertowy/
– wadium w wysokości 6 000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu……… 2015r. w formie…

 


Termin wykonania do 14.08.2015r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 30.06.2015r do godz. 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2015r o godz. 900 w Spółdzielczym Domu Kultury „IKAR” na os. Armii Krajowej w Jarosławiu . Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

 

Pobierz wszystkie pliki:

Icon of Rozbirkkotowni Rozbirkkotowni (5.5 MiB) - Pobrań: 357
Materiały do obejrzenia w formacie pdf: