Podstawowe zasady korzystania z urządzeń gazowych

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie zgłoszeniami o „wybuchowej” pracy piecyków gazowych , Spółdzielnia Mieszkaniowa niniejszym przypomina podstawowe zasady korzystania z urządzeń gazowych oraz użytkowania lokali:

Co najmniej raz w roku dokonać przeglądu oraz czyszczenia piecyka gazowego. Utrzymanie urządzenia gazowego w dobrym stanie technicznym i czystości jest obowiązkiem każdego użytkownika. Zaleca się wymianę wyeksploatowanych piecyków starego typu bez zabezpieczeń na nowe, wyposażone w odpowiednie układy zabezpieczające,
• Co najmniej raz w roku udostępniać mieszkanie w celu zbadania prawidłowości działania i drożności przewodów kominowych oraz przeglądu instalacji gazowej,
• Przed każdą kąpielą należy przewietrzyć łazienkę. W w trakcie pracy piecyka gazowego należy „otworzyć” okno, tak aby zapewnić dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza dla potrzeb pełnego spalania gazu oraz dla potrzeb wentylacyjnych,
• Bezwzględnie nie zasłaniać kratek wentylacyjnych (nawiewnych w drzwiach łazienkowych oraz wywiewnych),
• W lokalach poddanych termomodernizacji (wymienione okna, drzwi na szczelne) należy zainstalować odpowiednie nawiewniki doprowadzające świeże powietrze do mieszkania.
• W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzeń gazowych bądź przewodów kominowych należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie odpowiednim komórkom Spółdzielni !