Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

 

Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu – ul. Poniatowskiego 35


Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 27.06.2024r do godz. 9:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2024r o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45c w Jarosławiu .
Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej
www.sm-jaroslaw.pl.

Pobierz wszystkie