Author Archive

Przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg osiedlowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg osiedlowych   Termin wykonania robót do 20.05.2020r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 10.03.2020r do godz. 8 00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 o godz. 9 00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można

Najem lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, informuje, że posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia,  położone w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2,   Lokal Nr I o pow. – 79,68 m², Lokal Nr II o pow. – 175,47 m² . Cena najmu – 8,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu

Nowy biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu 2/2019

Do pobrania: Biuletyn 2 -2019  

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu zatrudni: INSPEKTORA TECHNICZNEGO

Pobierz dokument: INSPEKTOR TECHNICZNY  

PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO NA OSIEDLU, WITOSA 2 w JAROSŁAWIU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2, Lokal  o pow. – 79,68 m². Cena wywoławcza – 7,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 

PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOPWEGO NA OSIEDLU WITOSA 2 w JAROSŁAWIU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2, Lokal  o pow. – 79,68 m². Cena wywoławcza – 8,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 

REMONTY 2019

W dniu 7 marca 2019r  Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdziła plan remontów na 2019r. W planie na 2019r główny nacisk położono na :   – kontynuację prac rozpoczętych w szerszym zakresie w ub. roku w zakresie ocieplenia stropów piwnic i wymiany okien piwnic –  kontynuowanie prac rozpoczętych na szerszą skalę od 2014r.  w zakresie poprawy stanu technicznego

Przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 13 o pow. 38,80 m2 położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Armii Krajowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845. t.j. z dnia 2018.05.08) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 13 o pow. 38,80 m2 położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Armii Krajowej w budynku wielomieszkaniowym nr 12, usytuowanego na parterze, składającego się z

Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i parkingów na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu Zad. Nr 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i parkingów na  osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu Zad. Nr 2   Termin wykonania robót do 30.09.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 25.07.2019r  do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2019 o

Materiały na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.06.2019 r.

Do pobrania:            

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej 1/2019

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu, które odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godz. 17.00 w budynku BIBLIOTEKI Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16.   Załączniki do pobrania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i parkingów na  osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu Zad. Nr 1   Termin wykonania robót do 30.09.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 14.06.2019r  do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 o

Przetarg na dostawę opału

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu z siedzibą: ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg na dostawę opału w ilości:   – 800 ton sortymentu miał I A   Termin realizacji dostaw – od 01.08.2019 r. do 15.04.2020 r. Warunki przetargu można uzyskać w  Zakładzie Gospodarki Cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu, os. Kopernika 8a lub pobrać ze strony internetowej

Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników oraz wykonanie poszerzenia utwardzenia terenu i wymiany nawierzchni parkingu na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników oraz wykonanie poszerzenia utwardzenia terenu i wymiany nawierzchni parkingu na  osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu   Termin wykonania robót do 31.08.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 29.05.2019r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi

ZAWIADOMIENIE

Pobierz pliki:

Informacja o zmianie stawek opłat z tytułu eksploatacji lokali i dostawy ciepła.

Przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej około(484 szt w tym 379 okienek piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (około 484 szt w tym 379 szt okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin wykonania robót do 31.10.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 06.05.2019r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi

Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu z wymianą pokrycia na budynku handlowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu z wymianą pokrycia na budynku handlowym Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin wykonania robót do 31.07.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 11.04.2019r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2019r. o godz.

Nie doszedł do skutku – Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu z wymianą pokrycia na budynku handlowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu z wymianą pokrycia na budynku handlowym Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin wykonania robót do 31.07.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 28.03.2019r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019r. o godz.

Przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej około(484 szt w tym 379 okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. – przetarg unieważniony

Przetarg unieważniony Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (około 484 szt w tym 379 szt okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin wykonania robót do 31.10.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 25.03.2019r do godz. 900. Otwarcie

Przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie 30 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie 30 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin wykonania robót do 30.09.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 22.03.2019 r. do godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2019r. o godz. 1030.

Nie doszedł do skutku – Przetarg ofertowy nieograniczony na remont daszku nad wejściami do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont daszku nad wejściami do budynku mieszkalnego Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin wykonania robót do 28.06.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 22.03.2019r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2019r. o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą

Przetarg ofertowy nieograniczony na remonty sieci cieplnych do budynków nr 5 i 1 na os. Witosa w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45  tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty sieci cieplnych do budynków nr 5 i 1 na os. Witosa w Jarosławiu. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 20.03.2019r do godz. 800. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2019r o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej

Przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg osiedlowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 (tel.faks) 16 621 64 11, 16 621 64 40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg osiedlowych. Termin wykonania robót: 20.05.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa w dniu 15.03.2019 do godz. 800. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 o godz. 900. Specyfikację dot. warunków przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych położonych w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych  położonych w Jarosławiu: Lokal Nr 1 – os. Słoneczne 9, o pow. 212,00 m² + 34,30 m² powierzchnia zaplecza. Lokal Nr 2 – ul. Jana Pawła II 27, o pow. 53,29 m². Cena wywoławcza na lokal Nr 1 –

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej 2/2018

PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr 20 o pow. 48,60 m2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ulica im. księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy                  o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845. t.j. z dnia 2018.05.08) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr 20 o pow. 48,60 m2, położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Wincentego Witosa w budynku wielomieszkaniowym nr 4, usytuowanego na

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, przy ul Jana Pawła II 27, o pow. 53,29 m².

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Jarosławiu, przy ul Jana Pawła II 27,             o pow. 53,29 m². Cena wywoławcza – 20,00 zł/m²/m-c (netto). Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w

PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ulica im. księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy  o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845. t.j. z dnia 2018.05.08) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr 20 o pow. 48,60 m2, położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Wincentego Witosa w budynku wielomieszkaniowym nr 4, usytuowanego na

PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr 20 o pow. 48,60 m2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ulica im. księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845. t.j. z dnia 2018.05.08) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr 20 o pow. 48,60 m2, położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Wincentego Witosa w budynku wielomieszkaniowym nr 4, usytuowanego na

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych os. Kopernika i os Słoneczne Zad. Nr 3 .

  Termin wykonania robót 10.11.2018 Pliki do pobrania: 2018 – Zad. nr 3 rem. naw. dróg – Materiały przetargowe PDF i Excell

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Jarosławiu, na osiedlu Witosa 2, Lokal Nr I o pow. – 79,68 m²

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych  położonych w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2, Lokal Nr I o pow. – 79,68 m², Lokal Nr II o pow. – 175,47 m² . Cena wywoławcza – 7,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych os. Kopernika i os. Słoneczne

Przetarg  nieograniczony na remont  nawierzchni dróg wewnętrznych os. Kopernika i os. Słoneczne (1.2012m2) Zad. Nr 3 .   Termin wykonania robót 30.10.2018r Materiały  przetargowe do pobrania: 2018 – Zad. nr 3 rem. naw. dróg – Materiały przetargowel

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Jarosławiu, na osiedlu Witosa 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych  położonych w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2,             Lokal Nr I o pow. – 79,68 m², Lokal Nr II o pow. – 175,47 m² . Cena wywoławcza – 8,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu

Przetarg ofertowy nieograniczony na remont sieci cieplnych do budynków nr 5 i 1 na os. Witosa w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)     0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont sieci cieplnych do budynków nr 5 i 1 na os. Witosa w Jarosławiu. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 23.07.2018r do godz. 800. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2018r o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej 1/2018

Przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności lokalu umieszkalnego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845. t.j. z dnia 2018.05.08) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 20 o pow. 48,60 m2 położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Wincentego Witosa w budynku wielomieszkaniowym nr 4, usytuowanego na 4 piętrze, składającego się

Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i chodników na osiedlach Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu Zad. Nr 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i chodników na osiedlach Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin wykonania robót do 28.09.2018r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 10.07.2018r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2018r. o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą

WALNE ZGROMADZENIE 2018 – MATERIAŁY

1. Zawiadomienie 2. Pełnomocnictwo 3. Protokół z Walnego Zgromadzenia 2017 +Uchwały Walnego Zgromadzenia 2017 4. Projekt nowego Statutu Spółdzielni 5. Projekt nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni 6. Projekty Uchwał 2018 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r. 8. Sprawozdanie Zarządu za 2017 r. 9. Sprawozdanie Finansowa za 2017 r. 10. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z