Przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych położonych w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych  położonych w Jarosławiu: Lokal Nr 1 – os. Słoneczne 9, o pow. 212,00 m² + 34,30 m² powierzchnia zaplecza. Lokal Nr 2 – ul. Jana Pawła II 27, o pow. 53,29 m². Cena wywoławcza na lokal Nr 1 –

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej 2/2018

PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr 20 o pow. 48,60 m2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ulica im. księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy                  o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845. t.j. z dnia 2018.05.08) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr 20 o pow. 48,60 m2, położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Wincentego Witosa w budynku wielomieszkaniowym nr 4, usytuowanego na

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, przy ul Jana Pawła II 27, o pow. 53,29 m².

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Jarosławiu, przy ul Jana Pawła II 27,             o pow. 53,29 m². Cena wywoławcza – 20,00 zł/m²/m-c (netto). Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w

PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ulica im. księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy  o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845. t.j. z dnia 2018.05.08) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr 20 o pow. 48,60 m2, położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Wincentego Witosa w budynku wielomieszkaniowym nr 4, usytuowanego na

PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr 20 o pow. 48,60 m2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ulica im. księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845. t.j. z dnia 2018.05.08) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr 20 o pow. 48,60 m2, położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Wincentego Witosa w budynku wielomieszkaniowym nr 4, usytuowanego na

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych os. Kopernika i os Słoneczne Zad. Nr 3 .

  Termin wykonania robót 10.11.2018 Pliki do pobrania: 2018 – Zad. nr 3 rem. naw. dróg – Materiały przetargowe PDF i Excell

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Jarosławiu, na osiedlu Witosa 2, Lokal Nr I o pow. – 79,68 m²

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych  położonych w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2, Lokal Nr I o pow. – 79,68 m², Lokal Nr II o pow. – 175,47 m² . Cena wywoławcza – 7,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych os. Kopernika i os. Słoneczne

Przetarg  nieograniczony na remont  nawierzchni dróg wewnętrznych os. Kopernika i os. Słoneczne (1.2012m2) Zad. Nr 3 .   Termin wykonania robót 30.10.2018r Materiały  przetargowe do pobrania: 2018 – Zad. nr 3 rem. naw. dróg – Materiały przetargowel

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Jarosławiu, na osiedlu Witosa 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych  położonych w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2,             Lokal Nr I o pow. – 79,68 m², Lokal Nr II o pow. – 175,47 m² . Cena wywoławcza – 8,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu

Przetarg ofertowy nieograniczony na remont sieci cieplnych do budynków nr 5 i 1 na os. Witosa w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)     0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont sieci cieplnych do budynków nr 5 i 1 na os. Witosa w Jarosławiu. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 23.07.2018r do godz. 800. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2018r o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej 1/2018

Przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności lokalu umieszkalnego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845. t.j. z dnia 2018.05.08) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 20 o pow. 48,60 m2 położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Wincentego Witosa w budynku wielomieszkaniowym nr 4, usytuowanego na 4 piętrze, składającego się

Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i chodników na osiedlach Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu Zad. Nr 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i chodników na osiedlach Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin wykonania robót do 28.09.2018r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 10.07.2018r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2018r. o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą

WALNE ZGROMADZENIE 2018 – MATERIAŁY

1. Zawiadomienie 2. Pełnomocnictwo 3. Protokół z Walnego Zgromadzenia 2017 +Uchwały Walnego Zgromadzenia 2017 4. Projekt nowego Statutu Spółdzielni 5. Projekt nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni 6. Projekty Uchwał 2018 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r. 8. Sprawozdanie Zarządu za 2017 r. 9. Sprawozdanie Finansowa za 2017 r. 10. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z

Spółdzielnia Mieszkaniowa W Jarosławiu, oferuje do sprzedaży zrębki drewniane suche

Spółdzielnia Mieszkaniowa W Jarosławiu, oferuje do sprzedaży zrębki drewniane suche  w cenie 25 zł netto za 1m3 ( ogółem około 11 m3). Wszelkie informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefony 0 16 621 57 22 w godz. od 700 do 1500 w dni robocze oraz dokonać wizji w miejscu ich składowania t.j – plac magazynowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu z siedzibą: ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg na dostawę opału.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu z siedzibą: ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg na dostawę opału w ilości:   – 800 ton sortymentu miał I A   Termin realizacji dostaw – od 01.08.2018 r. do 30.04.2019 r. Warunki przetargu można uzyskać w  Zakładzie Gospodarki Cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu, os. Kopernika 8a lub pobrać poniżej. Termin składania

Zawiadomienie o zebraniu grupy członków II

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu zawiadamia, że w dniu 12.06.2018r.  o godzinie 17 00 w Klubie Spółdzielczym „IKAR” na osiedlu Armii Krajowej w Jarosławiu  odbędzie się Zebranie Grupy Członków zamieszkałych na os. Armii Krajowej, os. Witosa, os. Piłsudskiego, os. Pułaskiego, ul. Jana Pawła II, os. Jagiellonów, ul. Słowackiego,  ul. Matejki, ul. Kraszewskiego, ul. Sienkiewicza, ul.

Zawiadomienie o zebraniu grupy członków I

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu zawiadamia, że w dniu 11.06.2018r. o godzinie 17 00 w Klubie Spółdzielczym „IKAR” na osiedlu Armii Krajowej w Jarosławiu  odbędzie się Zebranie Grupy Członków zamieszkałych na os. Kombatantów, os. Słoneczne, os. Kopernika, os. Prośbów, os. Kalinki, ul. 3-go Maja, ul. Poniatowskiego, ul. Legionów, ul. Sikorskiego.   Porządek zebrania: Otwarcie zebrania.

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, na osiedlu Kopernika 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, na osiedlu Kopernika 5, o pow. 97,20m2 + 26,80 m2 powierzchnia zaplecza.   Cena wywoławcza – 15,00 zł/m2/m-c (netto) i 7,50 zł/m2/m-c (netto) za powierzchnię zaplecza. Cena nie obejmuje dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozy nieczystości, zużycia

Wymiana stolarki w 2018 r.

Wymiana stolarki dla osób oczekujących w kolejce. Analogicznie jak w ubiegłych latach w 2018r kontynuowane będą prace związane z wymianą stolarki w lokalach mieszkalnych. Realizacja dotyczy podań o wymianę stolarki  jakie wpłynęły do Spółdzielni w okresie od 01.01.2017r do dnia 31.12.2017r. Wymiana stolarki dokonywana będzie w tych lokalach w których nie występują zaległości w opłatach

Przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych.

Nabór na wolne stanowiska

Nabór na stanowisko majstra w Zespole Konserwacyjno – Remontowym

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu INFORMUJE, ŻE ZE STANEM NA DZIEŃ 2 – 3 STYCZNIA 2018  ROKU ODBĘDZIE SIĘ ODCZYT DROGĄ RADIOWĄ WODOMIERZY WYPOSAŻONYCH W STOSOWNE NAKŁADKI

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu 2/2017

Zmiany stawek SM w Jarosławiu

  Tabel opłat kliknij tutaj

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu nr 1/2017

Do pobrania:    

Materiały na walne zgromadzenie 2017

               

Walne zebranie Członków Spółdzielni

REMONTY – 2017

W dniu 02 marca 2017r Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdziła plan remontów na 2017r. W planie na 2017r główny nacisk położono na :   – kontynuację prac rozpoczętych w szerszym zakresie w ub. roku w zakresie ocieplenia stropów piwnic i wymiany okien piwnic – kontynuowanie prac rozpoczętych na szerszą skalę od 2014r. w zakresie poprawy stanu

Wymiana stolarki w 2017r oraz zwroty kosztów za stolarkę wymienioną w zakresie własnym

I. Wymiana stolarki dla osób oczekujących w kolejce. Analogicznie jak w ubiegłych latach w 2017r kontynuowane będą prace związane z wymianą stolarki w lokalach mieszkalnych. Realizacja dotyczy podań o wymianę stolarki jakie wpłynęły do Spółdzielni w okresie od 01.01.2016r do dnia 31.12.2016r. Wymiana stolarki dokonywana będzie w tych lokalach w których nie występują zaległości w

Inwestycje 2016 2015

Drewno opałowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu posiada do sprzedaży drewno opałowe (wierzba – wycinka br.) w cenie 25 zł za  metr przestrzenny .

Biuletyn 2/2016

Nowy biuletyn SM w Jarosławiu

Materiały z Walnego Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu 2016

Nowy Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu nr 1 (7) 2016

Materiały na walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej 2016 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNIWSZYSCY   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu stosownie do zapisu Art. 39 §1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 21 z późn. zm. oraz Art. 83 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2013 roku poz. 1222 z

Zawiadomienie dla członków oczekujących

Zarząd Spółdzielnie Mieszkaniowej w Jarosławiu zawiadamia, że w dniu 23.05.2016 roku o godz. 17:00 w Klubie „Ikar” na Osiedlu Armii Krajowej w Jarosławiu odbędzie się zebranie Zarządu Spółdzielni z członkami oczekującymi.  

Plan zebrań grupy członków