Nabór na wolne stanowiska

Nabór na stanowisko majstra w Zespole Konserwacyjno – Remontowym

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu INFORMUJE, ŻE ZE STANEM NA DZIEŃ 2 – 3 STYCZNIA 2018  ROKU ODBĘDZIE SIĘ ODCZYT DROGĄ RADIOWĄ WODOMIERZY WYPOSAŻONYCH W STOSOWNE NAKŁADKI

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu 2/2017

Zmiany stawek SM w Jarosławiu

  Tabel opłat kliknij tutaj

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu nr 1/2017

Do pobrania:    

Materiały na walne zgromadzenie 2017

               

Walne zebranie Członków Spółdzielni

REMONTY – 2017

W dniu 02 marca 2017r Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdziła plan remontów na 2017r. W planie na 2017r główny nacisk położono na :   – kontynuację prac rozpoczętych w szerszym zakresie w ub. roku w zakresie ocieplenia stropów piwnic i wymiany okien piwnic – kontynuowanie prac rozpoczętych na szerszą skalę od 2014r. w zakresie poprawy stanu

Wymiana stolarki w 2017r oraz zwroty kosztów za stolarkę wymienioną w zakresie własnym

I. Wymiana stolarki dla osób oczekujących w kolejce. Analogicznie jak w ubiegłych latach w 2017r kontynuowane będą prace związane z wymianą stolarki w lokalach mieszkalnych. Realizacja dotyczy podań o wymianę stolarki jakie wpłynęły do Spółdzielni w okresie od 01.01.2016r do dnia 31.12.2016r. Wymiana stolarki dokonywana będzie w tych lokalach w których nie występują zaległości w

Inwestycje 2016 2015

Drewno opałowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu posiada do sprzedaży drewno opałowe (wierzba – wycinka br.) w cenie 25 zł za  metr przestrzenny .

Biuletyn 2/2016

Nowy biuletyn SM w Jarosławiu

Materiały z Walnego Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu 2016

Nowy Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu nr 1 (7) 2016

Materiały na walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej 2016 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNIWSZYSCY   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu stosownie do zapisu Art. 39 §1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 21 z późn. zm. oraz Art. 83 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2013 roku poz. 1222 z

Zawiadomienie dla członków oczekujących

Zarząd Spółdzielnie Mieszkaniowej w Jarosławiu zawiadamia, że w dniu 23.05.2016 roku o godz. 17:00 w Klubie „Ikar” na Osiedlu Armii Krajowej w Jarosławiu odbędzie się zebranie Zarządu Spółdzielni z członkami oczekującymi.  

Plan zebrań grupy członków

Odczyt wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu INFORMUJE, ŻE ZE STANEM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU godz. 24 00 ODBĘDZIE SIĘ ODCZYT DROGĄ RADIOWĄ WODOMIERZY WYPOSAŻONYCH W STOSOWNE NAKŁADKI

Nowy STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Listopad 2015 r.

Nowy Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej 2/2015

Podstawowe zasady korzystania z urządzeń gazowych

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie zgłoszeniami o „wybuchowej” pracy piecyków gazowych , Spółdzielnia Mieszkaniowa niniejszym przypomina podstawowe zasady korzystania z urządzeń gazowych oraz użytkowania lokali: • Co najmniej raz w roku dokonać przeglądu oraz czyszczenia piecyka gazowego. Utrzymanie urządzenia gazowego w dobrym stanie technicznym i czystości jest obowiązkiem każdego użytkownika. Zaleca się

Nagranie z obrad walnego zgromadzenia 2015

Nagranie nr 1:   Nagranie nr 2:   Nagranie nr 3:

Sprostowanie do SIWZ na rozbiórke budynku kotłowni weglowej wraz składu opału przy budy. nr 7 na os. Armii Krajowej w Jarosławiu.

Sprostowanie do SIWZ na rozbiórke budynku kotłowni weglowej wraz składu opału przy budy. nr 7 na os. Armii Krajowej w Jarosławiu. – oferte należy złozyć do dnia 30.06.2015 t. do godz. 8 00 – otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.06.2015 r. o godz 9 00 37-500 Jarosław os. Armii Krajowej 21 w

Nowy Biuletyn 1/2015

Remonty 2015

REMONTY 2015-SM-jaroslaw REMONTY 2015-SM-jaroslaw.pdf 138.8 KiB 343 Pobrań Szczegoły Platformy:Windows 8 Licencja:Freeware Data:22 czerwca 2015

Materiały na walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej 2015 r.

Materiały do pobrania poniżej:

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Jarosławiu informuje, że posiada do sprzedaży pochodzące z demontażu dwa podgrzewacze ciepłej wody użytkowej typ ACV o pojemności 1000 litrów każdy. Mogą być wykorzystane jako zbiorniki na wodę. Proponowana cena zakupu to 300 zł za sztukę. Szczegółowe informacje o w/w podgrzewaczach można uzyskać na stronie internetowej www.sm-jarosław.pl oraz w Zakładzie Gospodarki Cieplnej

Sprostowanie !

W odniesieniu do zamieszczonej informacji dot. przeprowadzenia przetargu na dostawę opału dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu w sezonie grzewczym 2015/2016 informujemy, iż zmianie ulega miejsce otwarcia złożonych ofert przystępujących do w/w przetargu tj. otwarcie ofert nastąpi w dniu 02-06-2015 r. o godz. 9.30 w Spółdzielczym Domu Kultury „Ikar” na os. Armii Krajowej 21 w Jarosławiu.

Wymiana stolarki w 2015r oraz zwroty kosztów za stolarkę wymienioną w zakresie własnym .

I.  Wymiana stolarki dla osób oczekujących w kolejce. Analogicznie jak w ubiegłych latach w 2015r kontynuowane będą prace związane z wymianą stolarki w lokalach mieszkalnych. Realizacja dotyczy podań o wymianę stolarki  jakie wpłynęły do Spółdzielni w okresie od 1.01.2013r do dnia 31.12.2014r. Wymiana stolarki dokonywana będzie w tych lokalach w których nie występują zaległości w

Plan zebran Osiedlowych 2015

Do pobrania:

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UL.ŻEROMSKIEGO 10 i 12

Zmienia się treść „Regulaminu rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni, w których zainstalowano podzielniki kosztów ogrzewania oraz zawory termostatyczne przy grzejnikach”. Załączniki:

Odczyt wodomierzy !

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu INFORMUJE, ŻE W DNIU 31 GRUDNIA  2014  ROKU ODBĘDZIE SIĘ ODCZYT DROGĄ RADIOWĄ WODOMIERZY WYPOSAŻONYCH W STOSOWNE NAKŁADKI.

Uwaga ! NOWY Regulamin Procedury Windykacyjnej

Nowy Regulamin Procedury Windykacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu dostępny w zakładce Akty Prawne/Regulaminy lub po kliknięciu „Czytaj więcej”.

UWAGA ! Zmiana nr konta bankowego.

Wymiana stolarki w 2014r oraz zwroty kosztów za stolarkę wymienioną w zakresie własnym

I.  Wymiana stolarki dla osób oczekujących w kolejce. Analogicznie jak w ubiegłych latach w 2014r kontynuowane będą prace związane z wymianą stolarki w lokalach mieszkalnych. Realizacja dotyczy podań o wymianę stolarki  jakie wpłynęły do Spółdzielni w okresie od 1.01.2011r do dnia 31.12.2012r. Wymiana stolarki dokonywana będzie w tych lokalach w których nie występują zaległości w

Cichy zabójca

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu po raz kolejny przypomina:   Tlenek węgla to cichy zabójca !!! Apelujemy do Państwa o zaniechanie nadmiernego uszczelniania mieszkań Urządzenia grzewcze (piecyki) wymagają doprowadzenia z zewnątrz odpowiedniej ilości powietrza do prawidłowego spalania gazu Wentylacja grawitacyjna do prawidłowej pracy wymaga również doprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego Korzystajmy z ciągłej infiltracji powietrza poprzez

Przeczytaj:

List otwarty Krajowej Rady Spółdzielczej do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w sprawie zmian w Prawie Spółdzielczym.

Problem Śmieciowy

Informację dot. „Problemu Śmieciowego” : Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu informuję Informacja Zarządu do Życia Podkarpackiego Opinia prawna – Problem śmieciowy